BramIn 2012 werd de canon van Nieuwkoop ten doop gehouden in het Oudheidkundig- en Poldermuseum. Op 6 september vertelde Bram Poot over het ontstaan en gebruik ervan.