henkhabermehlOp donderdag 4 oktober kwam Henk Jan Habermehl als nazaat van de eerste boeren in Nieuwveen vertellen over Polders en Boerderijen in ons gebied.