forensisch onderzoekerFred is gediplomeerd edelsmid. Het leukste van dit werk vindt hij de onmogelijke werkstukken toch tot een goed einde te brengen.

Hij vertelde hierover op donderdag 3 februari in het Parochiehuis in Nieuwkoop.