De bijeenkomsten zijn verplaatst naar KOMDRUIT.nl

Christiaan van der SpekChristiaan van der Spek bestudeert de Nederlandse miltaire historie van de 80-jarige oorlog tot 1850. Hij liet op 1 september in het clubgebouw van de Scouting zien dat de krijgsmacht in het verleden een veel grotere invloed op de samenleving had dan nu.