Cees van der Wel Cees van der Wel is secretaris van Stikstofcoöperatie Boeren met Perspectief. De coöperatie vertegenwoordigt 40 boeren rondom de Nieuwkoopse Plassen. Het idee van deze organisatie is dat de boeren samen investeren in de nieuwste technologie om de stikstofproblematiek aan te pakken.

Cees van der Wel ging in op de stikstofproblematiek en de manier waarop de boeren daarmee om willen gaan.

Hij deed dat op donderdag 6 oktober in het clubgebouw van de scouting , Ladderhaak 4 in Nieuwkoop.